در حرکت جالبی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برای هر نفر 20 هزار تومان یارانه کتاب به عنوان طرح عیدانه در نظر گرفته اند.

از این یارانه رایگان تا 15 فروردین میتوانید استفاده کنید.


برای خرید کتاب و استفاده از این یارانه یا عیدانه کتاب باید کارت ملی خود را به همراه داشته باشید یا شماره ملی خود را حفظ باشید.

آدرس کتابفروشیهای مربوط به تفکیک استانها و جزییات طرح

http://www.ketab.ir/modules.php?name=Book_Sellers&op=listonmap

منبع : انجمن علمی پژوهشگری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اهواز |عیــــدانه کتابـــــــــ
برچسب ها : کتاب ,یارانه